Liên kết Giải pháp thích nghi với Biến đổi Khí hậu và Quy hoạch đô thị bền vững: Trường hợp thành phố Hồ Chí Minh

Frank Schwartze, Ronald Eckert, Andreas Gravert, Ulrike Schinkel, Ralf Kersten

(Bài nghiên cứu là một phần của dự án Megacity Project do chính phủ Đức tài trợ để tìm giải pháp cho vấn đề biến đổi khí hậu tại thành phố Hồ Chí Minh. Xem thêm thông tin tại: http://www.tu-cottbus.de/projekte/de/megacity-hcmc)

The International Centre for Environmental Managment http://www.icem.com.au

1. Tác động của biến đổi khí hậu và những tác hại tại khu vực thành phố Hồ

Chí Minh

Là nền “kinh tế duyên hải nổi” (Carew-Reid 2008) Việt Nam sẽ chịu rất nhiều tác hại do tác động biến đổi khí hậu trong tương lại do địa hình. Hầu hết dân cư và các hoạt động kinh tế đều tập trung tại vùng duyên hải cao độ thấp (LECZ). Khu vự c nà y, đư ợc xác đ ịnh là vù ng du yê n hả i đặt ở v ị t r í 1 0 m dư ớ i mứ c nư ớc b iể n, bao p hủ phầ n lớ n đ ất nô ng ng h iệp và đô t hị và là nhà củ a hơ n 74% dâ n số . Vớ i mự c t ă ng nư ớc b iể n dự k iế n là 1 m, k ho ả ng 5% t ồ ng d iệ n t íc h đất bề mặt và 11% các k hu vực đô t hị sẽ bị ng ập, ả nh hưở ng đế n 6 t r iệu d â n (Carewreid 2008; Worldbank 2007).

1.1 Các tác động của lũ

Tọa lạc tại bờ đông bắc của đồng bằng sông Mekong và xấp xỉ 50 km hướng về biển Đông, Tp.HCM được xây dựng hầu như trên đất lầy và thấp. Trên 60% đất đô thị hành chính được đặt dưới 1,5m bên trên mực nước biển (Ho Long Phi 2007). Cửa sông Sài Gòn, Nhà Bè hình thành hệ thống sông ngòi và kênh rạch dày đặc với gần 8000 km chiều dài, bao phủ 16% diện tích thành phố (Nguyen Minh Hoa & Son Thanh Tung 2007). Sự thâm nhập của thủy triều vào hệ thống nước đô thị gây ra việc tăng mực nước định kỳ. Xem xét đến mực tăng nước biển dự báo xấp xỉ 1 m đến cuối thế kỷ này, việc này sẽ dẫn đến tình trạng ngập của gần nửa diện tích khu vực hành chính Tp.HCM, gây nguy hiểm cho hơn 660,000 dân cư hoặc gần 12% dân số của thành phố (Carew-Reid 2008). Tuy

nhiên, những số liệu này có thể cao hơn nhiều. Đặc điểm địa hình thủy văn đô thị cũng bị ảnh hưởng do việc tăng lượng mưa to và lũ từ các khu vực thượng lưu (Do thi chinh 2008). Mực nước ngầm cao và hệ thống cống không đầy đủ và hầu như bị ô nhiễm gây nước đọng và làm chậm việc thoát nước. Điều này dẫn đến việc ngập thường xuyên của các quận lớn ở Tp.HCM, thậm chí ngay cả các khu vực cao. Ngập đô thị tại Tp.HCM gây nhiều tác động nghiêm trọng đến

môi trường.Việc phát triển nhà và xây dựng cơ sở hạ tầng trên nền đất xưa và các khu vực thấm làm giảm việc thoát nước và dẫn đến việc lưu nước lũ và

nước mưa. Lũ phát tán nước thải từ cống đến toàn thành phố gây ô nhiễ m nước, bệnh dịch, gây thiệt hại cho nhà cửa và cơ sở hạ tầng. Lũ do thủy triểu

cũng gây xâm nhập mặn mà việc này sẽ gây hại đến mùa màng và cây trồng(Upi & Nikken Sekkei 2007).

Xem tiếp tòan bộ bài viết tại đây

Nguồn:

Schwartze, F, Eckert, R, Gravert, A, Schinkel, U & Kersten, R (2010) Linking Climate Change Adaptation and Sustainable Urban Planning: The Case of Ho Chi Minh City. In: Ho Chi Minh City Institute for Development Studies (Ed.): Proceedings of the Conference on Sustainable Urban Development. HIDS. Ho Chi Minh City. In Vietnamese available online: www.hids.hochiminhcity.gov.vn/Hoithao/phattrienbenvung/Frank.pdf.