Thành phố trong phim qua các tác phẩm của Philip Bloom

Thước phim rút ngắn thời gian tuyệt đẹp về hai tòa tháp nổi tiếng ở Dubai: khách sạn Burj Al Arab và tháp văn phòng Burj Khalifa

Chicago du hí bằng thuyền:

Nhà hát Opera Sydney trong sự chuyển động của thời gian và không gian:

Ba địa điểm Chicago, Toronto và tháp nước Niagara trong bộ phim ngắn “Toronto Falls”

Tháp Space Needle ở thành phố Seatle, Tây Bắc Hoa Kỳ, qua (những) ống kính của Philip Bloom

Nguồn: philipbloom.net