Tag Archives: Chủ nghĩa Đô thị mới

Tháng Chín 22

Thiết kế & Quy hoạch đô thị trên Youtube

Quy hoạch và thiết kế đô thị là một lĩnh vực vô cùng thú vị bởi vậy việc chia sẻ kiến thức và đào tạo chuyên môn trong lĩnh vực này cũng cần được thể hiện một cách sinh động và hấp dẫn. Có việc tiếp thu và nghiền ngẫm kiến thức nào lại nhẹ […]