Tag Archives: chủ nghĩa hiện đại

Tháng Mười 16

Sự phát triển bất cân đối của Brasilia

Thành phố Brasilia đã hình thành trên một mảnh đất tương đối cô lập vào năm 1956, trở thành thủ đô của Brazil trong năm 1960. Thành phố đã được quy hoạch hoạch bởi Lucio Costa, người chiến thắng trong một cuộc thi do Tổng thống Justino Kubitschek đề ra để hoàn thành một điều […]

Tháng Một 18

Jane Jacobs – Tư duy lại tư duy quy hoạch

Mục Đô thị Thường thức – Tạp chí Xây dựng 12-2010 Bước sang một trang hoàn toàn mới về tư duy quy hoạch nửa sau thế kỷ 20, chúng ta phải đọc một tác giả mà những tư tưởng của bà đã gây chấn động những tư duy quy hoạch truyền thống vào thời điểm […]