Tag Archives: Đơn vị ở

Tháng Năm 04

Khu dân cư như là một đơn vị quy hoạch: lược giải lý thuyết

“Chính là trong một khu dân cư, nếu có thể là bất cứ đâu, tồn tại sự cần thiết phải phục hồi lại cảm thức gần gũi và nội bộ (của không gian sống) vốn đã bị gián đoạn bởi sự gia tăng quy mô của thành phố và tốc độ của giao thông” – Lewis […]

Tháng Một 28

Bình minh của Quy hoạch Vùng

Nguyễn Đỗ Dũng Quy hoạch vùng ra đời khi mối quan hệ giữa thành thị và nông thôn, giữa môi trường xây dựng và thiên nhiên bắt đầu có những trục trặc vào đỉnh cao của cách mạng công nghiệp. Sau một thế kỷ đầy những biến đổi, quy hoạch vùng lại đang trở lại […]

Unité d’ Habitation: “Đơn vị ở” thẳng đứng

Nguyễn Đỗ Dũng | Tạp chí Xây dựng, số 03 – 2010 Trong thế kỷ 20, không một cá nhân nào lại có tầm ảnh hưởng về cả lý luận và thực hành kiến trúc và quy hoạch đô thị như kiến trúc sư gốc Thụy Sĩ Charles Edouard Jeanneret (1887 – 1965), người sau […]

Các mô hình quy hoạch đô thị: “Đơn vị ở” và phiên bản Radburn

Nguyễn Đỗ Dũng | Tạp chí Xây dựng, số 02 – 2010 Sự sơ xẩy của tác giả khi gọi mô hình của Clarence Perry chỉ bằng cụm từ “đơn vị ở” dường như đã vô tình làm câu chuyện của chúng ta trở nên thú vị hơn. Độc giả và ban biên tập đều […]

Các mô hình quy hoạch đô thị:“Đơn vị ở”

Nguyễn Đỗ Dũng Tạp chí Xây dựng, số 01 – 2010 “Đơn vị ở” có một lịch sử lâu dài. Ngay từ trước Công Nguyên, triết gia Aristotle đã nhận định rằng mỗi thành-bang (polis) nên có số thành viên giới hạn (4000 người) để tiếng nói của mỗi cá nhân được lắng nghe bởi […]