Tag Archives: Đại lộ Đông Tây

Tháng Sáu 09

Charrette là gì?

Charrette là từ tiếng Pháp có nghĩa nguyên gốc là xe đẩy dùng để chở những tấm bản vẽ của sinh viên kiến trúc trường Beaux Arts tới nộp cho thầy. Vì sinh viên kiến trúc thường bị “lụt” nên vừa đi vừa vẽ những nét cuối. Charrette sau còn được hiểu là “lụt”. Charrette nay là một mô […]

Đặt tên Võ Văn Kiệt cho Đại lộ Đông Tây: Đích đáng nhưng cần cam kết

Ý kiến của Nhà thơ Việt Phương, anh Phan Thanh Nam –  Con trai cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt  và Quy hoạch sư Nguyễn Đỗ Dũng … http://bee.net.vn/channel/1983/201007/Dai-lo-Vo-Van-Kiet-Dich-dang-nhung-can-cam-ket-1758476/ Nhà thơ Việt Phương: … Điều đó thể hiện tâm nguyện của chúng ta! Anh Sáu Dân để lại khát vọng suốt một đời về độc […]