Tag Archives: động đất

Tháng Một 04

Mô hình nhà ở và thiết kế đô thị cho những cộng đồng tạm cư sau động đất ở Haiti

Nguyễn Thị Thịnh & Nguyễn Đỗ Dũng dịch từ website http://www.cnu.org/awards Đơn vị thiết kế: Duany Plater-Zyberk & Company Giải thưởng: Bằng danh dự, Giải thưởng Hiến chương của Phong trào Đô thị Mới 2011 (Congress of New Urbanism’s Charter Award) Được thiết kế sau trận động đất hủy diệt tháng 1 năm 2010, những […]

Tháng Ba 14

Động đất ở Nhật Bản & Tính đàn hồi hệ thống

Quan điểm: Bài kiểm tra đột xuất về khả năng đàn hồi hệ thống của nước Nhật (Nguyên văn: An unpredictable test for Japan’s resilience) Khi tôi viết những dòng từ nhà riêng tại Tokyo, mọi kênh truyền hình ở xứ sở này đều dành phần lớn thời lượng phát sóng để thông tin về […]