Tag Archives: Đào đường

Từ vụ taxi sụp hố đào đường: Nâng cao ý thức người dân từ hành động của chính quyền

Nguyễn Đỗ Dũng Sự việc taxi hãng vinasun sụp hố đào đường chỉ là đỉnh điểm của những phiền toái và một sự vô cảm mang tên “lô cốt” trong lĩnh vực giao thông công chính tại thành phố Hồ Chí Minh. Nếu nhìn vào thống kê năm 2009 chúng ta có thể thấy “lô […]