Tag Archives: Đào tạo quy hoạch

Tháng Hai 22

Không bao giờ là quá sớm để học … quy hoạch

Tạp chí Planning — February 2011 Các trường trung học ở Mỹ đang chuẩn bị cho học sinh bước vào lĩnh vực quy hoạch: It’s Never Too Soon to Start High schools are zeroing in on urban planning. By Nate Berg Who says you have to be an adult to study urban planning? These days, […]