Tag Archives: Đô thị đại học

Tháng Mười Một 17

Hội thảo về mô hình Đô thị Đại học: Tìm kiếm ý tưởng và sự đồng thuận

Hội thảo quốc gia: Hình thành và Phát triển Đô thị Đại học Việt Nam tại ĐHQG TP HCM, ngày 20/2/2009 Tập hợp gần 60 nhà giáo dục, quản lí và các nhà qui hoạch, những người tổ chức muốn tìm kiếm một sự đồng thuận về khái niệm “đô thị đại học”. Tuy nhiên, […]