Tag Archives: Giờ Trái Đất

Tháng Tư 23

Giờ Trái Đất: Tắt đèn chỉ làm lợi cho phe chỉ trích phong trào khí hậu

Bóng tối khơi dậy những cảm giác về sự nguy hiểm, sự tàn lụi và cái chết. Vậy tại sao phải sử dụng những hình ảnh đó làm điểm nhấn cho mục đích của chúng ta? Trong suốt 25 năm hoạt động môi trường của mình, tôi đã từng chứng kiến nhiều phong trào đầy […]