Tag Archives: Hội Quy hoạch

Tháng Sáu 23

Đại hội Toàn quốc năm 2011 của Hội Quy hoạch Hoa Kỳ: “Từ sớm tinh mơ đến tối mịt”

Khẩu hiệu cho lần gặp gỡ năm nay của Hội Quy hoạch Hoa Kỳ: “Từ sớm tinh mơ đến tối mịt”, không phải là một lời nói suông. Từ 6h30 sáng đến 10h30 tối suốt 4 ngày liền từ 9 đến 12/4, hơn 5000 người, ít nhất 1.500 trong số họ là sinh viên [1], […]