Tag Archives: Nhất Linh

Chân dung Nhất Linh - Nguyễn Tường Tam Tháng Mười Hai 01

Hội Ánh sáng

Nguồn: chungta.com Tự lực văn đoàn có một ý tưởng tốt, mang tính nhân đạo. Đó là chủ trương xoá bỏ nhà ổ chuột, mang đến cho con người những ánh sáng văn minh. Sống trong một xã hội nửa thực dân, nửa phong kiến, cuộc sống người dân quê cam chịu tối tăm giữa […]