Tag Archives: Phối Phái

Tháng Hai 28

Tính mỹ thuật của Kiến trúc Hà Nội: Cảm quan Không gian dưới con mắt của các họa sỹ thủ đô.

Trần Hạnh dịch từ Đinh Quốc Phương và Derham Groves, The Aesthetics of Hanoi’s Architecture: Sense of Place through the Eyes of Local Painters, The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 69:1, pp.133-142, 2011. (Sense of Place là một khái niệm trong kiến trúc và thiết kế đô thị và thường được dịch là hồn nơi chốn – NĐD) […]