Tag Archives: quy hoạch sư

Tháng Chín 03

Định danh xưng cho người làm quy hoạch

Gửi các anh chị em trong Diễn đàn đô thị Việt Nam, Một vấn đề mà tôi nghĩ vô cùng quan trọng trong việc nâng cao nhận thức cộng đồng về quy hoạch và nâng cao vai trò của người làm quy hoạch là xác định một danh xưng chính thức và đặc trưng cho […]