Tag Archives: Thời kỳ Pháp thuộc

Đô thị & Quy hoạch đô thị: Tư duy & Tiếp cận

Đô thị & Quy hoạch đô thị: Tư duy & Tiếp cận Nguyễn Đỗ Dũng, Tạp chí Quy hoạch Xây dựng, Số tháng 2, 2010 Để giải quyết những vấn nạn đô thị tại Việt Nam hôm nay, có lẽ chúng ta cần hiểu rõ hơn về đô thị, cần có sự nhìn nhận và […]