Tag Archives: Võ Văn Kiệt

Đặt tên Võ Văn Kiệt cho Đại lộ Đông Tây: Đích đáng nhưng cần cam kết

Ý kiến của Nhà thơ Việt Phương, anh Phan Thanh Nam –  Con trai cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt  và Quy hoạch sư Nguyễn Đỗ Dũng … http://bee.net.vn/channel/1983/201007/Dai-lo-Vo-Van-Kiet-Dich-dang-nhung-can-cam-ket-1758476/ Nhà thơ Việt Phương: … Điều đó thể hiện tâm nguyện của chúng ta! Anh Sáu Dân để lại khát vọng suốt một đời về độc […]