Tag Archives: mô hình

Tháng Tư 08

Lãnh tụ thế giới làm dáng với mô hình thành phố

Lãnh tụ của thế giới tự do (và cả không-tự-do-lắm) luôn yêu thích mô hình thành phố. Dù họ có đang tính công trạng của mình với dự án mà họ không mấy dính dáng tới hay cố tỏ ra thích thú về một công trình hạ tầng mà họ có lẽ không quan tâm, […]