Tag Archives: Đặc khu kinh tế

Tháng Chín 26

Ba đặc khu kinh tế mới: cần kết nối tốt để bù lại địa điểm xa xôi

Đây là hai câu trả lời phỏng vấn của tôi cho một tờ báo lớn ở Việt Nam về vấn đề phát triển đặc khu kinh tế. Bài phỏng vấn này sau đó không được sử dụng. Báo XXX số ra ngày hôm nay (24-8) có đề cập đến việc giành cơ chế vượt trội […]