Tag Archives: Đối thoại trẻ

Tháng Bảy 17

Quy hoạch đô thị là gì?

Đó là câu hỏi đầu tiên trong rất nhiều nội dung liên quan đến vấn đề “Quy hoạch đô thị” mà một biên tập viên của Đài THVN đã email cho tôi trước khi tôi nhận được lời mời chính thức trở thành khách mời trong chương trình Đối thoại trẻ số 16 . Tôi rất sợ […]