Tag Archives: Quản lý đô thị

Tháng Mười Một 26

Một vùng đô thị – một chính quyền

Một mô hình tổ chức vùng đô thị như là chiến lược để phát triển kinh tế – So sánh Calgary và Edmonton (Alberta, Canada) Một trong những vấn đề phức tạp mà các vùng đô thị tại Bắc Mỹ phải đối mặt là sự “tan vỡ” (fragmentation) về chức năng và quản lý thành […]