Tag Archives: Thiên tai

Tháng Một 04

Chủ nghĩa Nhân đạo, Kiến trúc & Thiên tai

Bài đăng trên Tạp chí Quy hoạch Đô thị số Tết 2012 Với một câu hỏi lớn “liệu kiến trúc có thể cứu nhân loại?”, số tháng 9/2011 của tạp chí Architect thuộc Hội Kiến trúc sư Hoa Kỳ dành rất nhiều trang giấy để mô tả một xu hướng mới trong kiến trúc: thiết […]