Tag Archives: Cây sanh

Tháng Ba 26

Cây sanh Hải Hậu

Bài của anh Phó Đức Tùng gửi cho blog đô thị Trước kia, cứ nghĩ đến Hải Hậu là tôi hình dung ra gạo Tám xoan. Cái tên gạo thật là hay, vừa dịu dàng, vừa chân quê, mà nghe qua đã thấy phảng phất hương thơm đặc biệt. Xung quanh loại gạo đặc sản […]