Tag Archives: Manila

Tháng Một 19

Intramuros

Thành cổ Intramuros, Manila, Philippines Đây đã từng là thủ phủ của đế quốc Tây Ban Nha ở phương Đông trong suốt hơn 300 năm. Những bức tường đá trải dài hơn 4,5km ban đầu được dựng lên để ngăn hải tặc Trung Quốc và Nhật Bản. Nhưng không có bức tường nào ngăn được tham vọng […]