Tag Archives: Phú Quốc

Tháng Chín 26

Ba đặc khu kinh tế mới: cần kết nối tốt để bù lại địa điểm xa xôi

Đây là hai câu trả lời phỏng vấn của tôi cho một tờ báo lớn ở Việt Nam về vấn đề phát triển đặc khu kinh tế. Bài phỏng vấn này sau đó không được sử dụng. Báo XXX số ra ngày hôm nay (24-8) có đề cập đến việc giành cơ chế vượt trội […]

Tháng Mười Hai 04

Để dành Phú Quốc cho thế hệ tương lai quyết định

Tham luận(*) này của tôi được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu và phân tích đồ án quy hoạch chung Phú Quốc đã được phê duyệt và thực tế thực hiện quy hoạch cho tới nay. Trên cơ sở đó, ý kiến tập trung chủ yếu vào những vấn đề chính của công tác quy […]