Tháng Mười Hai 19

Đề bài cuộc thi thiết kế Khu trung tâm hành chính Thành phố Hồ Chí Minh – Bản nháp

Tài liệu này do tôi biên soạn cho Trung tâm nghiên cứu kiến trúc (ARC) Tp.HCM nhằm chuẩn bị cho cuộc thi thiết kế Khu trung tâm hành chính của thành phố. Đây là bản nháp cuối cùng tôi hoàn thành trước khi chuyển cho Trung tâm biên tập lại vào đầu tháng 8 năm 2014, tuy nhiên sản phẩm này không được thông qua và sử dụng chính thức cho cuộc thi. Trên thực tế các tư vấn dự thi nhận đề bài theo văn bản này. Hiện tại các đơn vị tham gia vẫn đang trong quá trình hoàn thiện đồ án để nộp vào tháng 1 năm 2015.

Đề bài này là tổng hợp các tài liệu như Tờ trình Đề cương Nhiệm vụ thi tuyển phương án thiết kế, Nhiệm vụ thiết kế Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 và thiết kế kiến trúc các công trình trong Khu trung tâm hành chính thành phố, Quy chế quản lý kiến trúc đô thị cấp 2 Khu trung tâm hiện hữu thành phố Hồ Chí Minh năm 2012 do Nikken Seikkei thực hiện, Báo cáo năm 2011 của IDOM Tây Ban Nha về nghiên cứu Ý tưởng thiết kế Giải pháp cảnh quan và bố trí không gian Khu phố đi bộ trong khu vực Trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, cùng việc tham khảo các tài liệu nước ngoài của English Heritage, Heritage Scotland, Đề thi thiết kế Flilnders Street Station thành phố Melbourne – Úc, các tài liệu lịch sử và tham vấn các chuyên gia trong ngành.

Phần đầu tư nhất khi thực hiện tài liệu này chính là việc thu thập thông tin về các tòa nhà hiện hữu trên khu đất từ những nhà nghiên cứu lịch sử đô thị Sài Gòn, vì những gì chúng ta đang biết về thành phố quá ít và thiếu hệ thống. Trở ngại tiếp theo, mà tôi xin thừa nhận là không làm được gì đáng kế, là “cố gắng” tìm hiểu mong muốn/viễn ảnh/tầm nhìn của chủ sở hữu công trình về cách thức hay triết lý vận hành một khu trung tâm hành chính, ở đây là ý tưởng về chính quyền đô thị đã được manh nha trong những năm qua. Thử thách thứ ba là việc tổng hợp các tài liệu quy hoạch có sẵn và diễn đạt theo một cách vừa bao quát, đầy đủ, vừa thông thoáng để các đơn vị tư vấn có được định hướng lẫn không gian sáng tạo ra những thiết kế chất lượng.

Vì là bản nháp nên sản phẩm này không thể hiện quan điểm cuối cùng của Ban tổ chức cuộc thi. Download bản pdf ở  đây.