Tag Archives: Văn Giang

Tháng Tám 27

‘Quy hoạch phi chính thức’

Một trong những thách thức chính của những nhà quy hoạch đô thị ở các thành phố lớn của Việt Nam nằm ở sự thông hiểu và giải quyết khoảng cách cơ bản giữa quy hoạch và thực tế. Trong quá trình nghiên cứu, tôi đã gặp những nhà quy hoạch nói về quy hoạch […]

Tháng Sáu 20

Đô thị hóa, tham nhũng, nghèo đói và bất ổn xã hội

Sài Gòn Tiếp Thị xin tóm lược công trình nghiên cứu mới đây của viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương trung tâm Thông tin tư liệu với tựa đề: “Thực hiện dân chủ, công bằng trong cho thuê đất và thu hồi đất”. Nguồn: sgtt.vn Vòng tròn “đô thị hoá – nghèo […]

Tháng Tư 27

Nỗi lòng một nhà quy hoạch: buông xuôi hay chống đỡ để bị nghiền nán?

Blog đô thị trân trọng giới thiệu với mọi người những dòng tâm sự chân thành của một nhà quy hoạch trước những sự kiện đau lòng về đất đai gần đây như vụ cưỡng chế ở Văn Giang cho dự án Ecopark cũng như vai trò và trách nhiệm xã hội của người làm […]

Tháng Tư 27

Nông dân Văn Giang: Mất đất chúng tôi sống bằng gì?

Chỉ từ khi bị mất đất, cảm thấy cuộc sống, tương lai u ám quá nên phải đi kêu, cũng chỉ mong có cấp nào quan tâm, trả lời cho chúng tôi câu hỏi: Mất đất nông dân lấy gì để sống? Không có tư liệu sản xuất chắc chắn bị đẩy vào con đường […]