Tháng Mười 07

Thẻ

Bản đồ lượng mưa và khu vực chịu ảnh hưởng trong trận lụt tại Bắc Trung Bộ

Bản đồ cho thấy mưa bị chặn lại ở sườn Đông dãy Trường Sơn, tập trung tại Hương Hóa (Quảng Trị) và Minh Hóa (Quảng Bình) với lượng mưa lên tới 700 mm, cô lập một số khu vực miền núi tạo thành lũ đổ theo địa hình dốc xuống đồng bằng.

Source(s): Rainfall Data: TRMM (NASA) Resolution: 0.25 deg Date Series: 1 - 6 October 2010 Other GIS Data: GIST, USGS, ESRI, GEBCO Map Production: UNOSAT (7 October 2010) Analysis: UNOSAT

Bản đồ dưới đây cho thấy 3 tỉnh Bắc Trung Bộ: Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên – Huế là rốn bão của Việt Nam. Điều không may đây cũng là khu vực có địa hình dốc, bề nganh hẹp (hẹp nhất tại Quảng Bình chỉ có 50km) và chặn phía Tây bởi dãy Trường Sơn. Mưa tại thượng nguồn sẽ đổ về đồng bằng với lưu lượng lớn và tốc độ nhanh như đã xảy ra ở Huế hồi năm 1999 khi nước dâng 0,5 m/giờ làm chết 400 người và thiệt hại 1/3 GDP của tỉnh.