Tháng Tư 20

Thẻ

“Thế giới còn bao nhiêu nước để uống?” – Giới thiệu những poster về nước

Hỏi: Thế giới còn bao nhiêu nước để uống?

Trả lời: Chỉ 0.00000432% tổng lượng nước ngọt

waterleft

Nguồn: Visually

“Bí ẩn” phía sau một chai Coca-Cola

BehindCocaCola

Nguồn: Visuall

Cuộc đời của một chai nước

the-life-of-a-water-bottle_50290afdbe768

Nguồn: Visually