Tháng Tám 04

Thẻ

20 Bản đồ nhà trường không dạy bạn

Bản đồ thế giới ở kỷ Pangea, 200-300 triệu năm trước. Pangaea (từ tiếng Hy Lạp, có nghĩa là "toàn bộ đất đai") được Bách khoa Toàn thư Việt Nam gọi là Toàn Lục Địa hay Toàn Đại Lục, là siêu lục địa đã từng tồn tại trong đại Trung Sinh (Mesozoic) thuộc liên đại Hiển Sinh, trước khi quá trình trôi dạt lục địa tách nó ra thành các lục địa.

Bản đồ thế giới ở kỷ Pangea, 200-300 triệu năm trước. Pangaea (từ tiếng Hy Lạp, có nghĩa là “toàn bộ đất đai”) được Bách khoa Toàn thư Việt Nam gọi là Toàn Lục Địa hay Toàn Đại Lục, là siêu lục địa đã từng tồn tại trong đại Trung Sinh (Mesozoic) thuộc liên đại Hiển Sinh, trước khi quá trình trôi dạt lục địa tách nó ra thành các lục địa.

Bản đồ thế giới khi các lục địa chìm nghỉm và các đại dương dâng lên thành núi đồi.

Bản đồ thế giới khi các lục địa chìm nghỉm và các đại dương dâng lên thành núi đồi.

Mật độ sét đánh hàng năm trên thế giới tính theo số lần chớp sáng/km2

Mật độ sét đánh hàng năm trên thế giới tính theo số lần chớp sáng/km2

Bản đồ thế giới với hình dạng các quốc gia bị điều chỉnh theo tỷ lệ quy mô dân số.

Bản đồ thế giới với hình dạng các quốc gia bị điều chỉnh theo tỷ lệ quy mô dân số.

Bản đồ thế giới khi định nghĩa "Bắc - Nam" thay đổi.

Bản đồ thế giới khi định nghĩa “Bắc – Nam” thay đổi.

Bản đồ thế giới với hình dạng quốc gia bị thay đổi theo phân bố số lượng tỷ phú trên thế giới và phân bố giá trị tài sản của các tỷ phú.

Bản đồ thế giới với hình dạng quốc gia bị thay đổi theo phân bố số lượng tỷ phú trên thế giới và phân bố giá trị tài sản của các tỷ phú. Click vào hình để xem thêm.

Bản đồ phân bố của những người có tài sản trên 30 triệu Bảng tại nước Anh.

Bản đồ phân bố của những người có tài sản trên 30 triệu Bảng tại nước Anh.

Phân bố các nhóm tuổi trong vùng đô thị London

Phân bố các nhóm tuổi trong vùng đô thị London. Click vào hình để xem thêm.

Bản đồ gia tăng dân số của các khu vực theo tỷ lệ phần trăm trong thời gian từ 1990 - 2015.
Bản đồ gia tăng dân số của các khu vực theo tỷ lệ phần trăm trong thời gian từ 1990 – 2015.
Tỷ lệ người có tóc màu đỏ ở  từng khu vực địa lý của châu Âu

Tỷ lệ người có tóc màu đỏ ở từng khu vực địa lý của châu Âu

Bản đồ chỉ số hạnh phúc của từng quốc gia.

Bản đồ chỉ số hạnh phúc của từng quốc gia.

Môn thể thao "vua" ở mỗi quốc gia.

Môn thể thao “vua” ở mỗi quốc gia.

Ký tự sử dụng trên thế giới.

Ký tự sử dụng trên thế giới.

Diện tích của thành phố nơi nếu cả thế giới (6.9 tỷ người) chung sống và có mật độ tương tự Paris, London, Singapore, New York, San Francisco, và Houston.

Diện tích của thành phố nơi nếu cả thế giới (6.9 tỷ người) chung sống và có mật độ tương tự Paris, London, Singapore, New York, San Francisco, và Houston.

Bản đồ chí số IQ trung bình của mỗi quốc gia.

Bản đồ chí số IQ trung bình của mỗi quốc gia.

Bản đồ kích thước dương vật trung bình của mỗi quốc gia.

Bản đồ kích thước dương vật trung bình của mỗi quốc gia (centimeter).

Bản đồ kích thước áo ngực phụ nữ trung bình của mỗi quốc gia.

Bản đồ kích thước áo ngực phụ nữ trung bình của mỗi quốc gia.

 

Thương hiệu nỗi tiếng nhất của từng bang của Hoa Kỳ
Thương hiệu nỗi tiếng nhất của từng bang của Hoa Kỳ
Thế giới theo quan điểm của nước Mỹ.

Thế giới theo quan điểm của nước Mỹ.