Parispath

Không gian công cộng có chất lượng cao sẽ khuyến khích mọi người tham gia các hoạt động ngoài trời và đi bộ. Nguồn: Havard School of Public Health