Tháng Mười Hai 18

Biểu trưng các thành phố của Nhật Bản

Tại Nhật Bản, các thành phố thường lựa chọn những biểu trưng trừu tượng và sâu sắc thay vì cách làm rập khuôn ở phần còn lại của thế giới nơi mà các thành phố thường chọn biểu trưng là sự tái hiện các công trình nổi bật hay những mục tiêu phát triển hay các loài thực vật đặc trưng,v.v… 

Japanese municipality logos inspirationJapanese municipality logos inspirationJapanese municipality logos inspirationJapanese municipality logos inspirationJapanese municipality logos inspirationJapanese municipality logos inspirationJapanese municipality logos inspirationJapanese municipality logos inspirationJapanese municipality logos inspirationJapanese municipality logos inspirationJapanese municipality logos inspirationJapanese municipality logos inspirationJapanese municipality logos inspirationJapanese municipality logos inspirationJapanese municipality logos inspirationJapanese municipality logos inspirationJapanese municipality logos inspirationJapanese municipality logos inspirationJapanese municipality logos inspirationJapanese municipality logos inspirationJapanese municipality logos inspirationJapanese municipality logos inspirationJapanese municipality logos inspirationJapanese municipality logos inspirationJapanese municipality logos inspirationJapanese municipality logos inspirationJapanese municipality logos inspirationJapanese municipality logos inspirationJapanese municipality logos inspirationJapanese municipality logos inspirationJapanese municipality logos inspirationJapanese municipality logos inspirationJapanese municipality logos inspirationJapanese municipality logos inspirationJapanese municipality logos inspirationJapanese municipality logos inspirationJapanese municipality logos inspirationJapanese municipality logos inspirationJapanese municipality logos inspirationJapanese municipality logos inspirationJapanese municipality logos inspirationJapanese municipality logos inspiration

[via PinkTentacle]