Về thực trạng và giải pháp ứng phó với ngập lụt tại Thành phố Hồ Chí Minh – Trả lời phỏng vấn kênh VTC

Dưới đây là một số bản đồ đã sử dụng trong bài phỏng vấn:

Sự thay đổi của khu vực trung tâm tp HCM sau 120 năm

Sự thay đổi của khu vực trung tâm tp HCM sau 120 năm

Địa hình của khu vực đô thị hóa tại tp HCM (phần gạch chéo)

Địa hình của khu vực đô thị hóa tại tp HCM (phần gạch chéo)

Khu vực có cao độ dưới 1.5m (phần màu xanh) sẽ đối mặt với rủi ro ngập lụt cao

Khu vực có cao độ dưới 1.5m (phần màu xanh) sẽ đối mặt với rủi ro ngập lụt cao

Tiến trình phát triển đô thị tại tp HCM trong 20 phát triển nhanh từ 1990 tới 2010

Tiến trình phát triển đô thị tại tp HCM trong 20 phát triển nhanh từ 1990 tới 2010