4-property-rights-maps-and-icon-950×797

Mật độ các hoạt động vỉa hè (phi giao thông) tại trung tâm Tp.HCM. Nguồn: SLAB