6-tourist-maps-and-icon-950×679

Đề xuất tuyến đi bộ trong trung tâm Tp.HCM của SLAB – Dự án đã được UBND Tp.HCM phê duyệt năm 2011 nhưng bị đình trệ tới nay